lördag 25 september 2010

Visdom

Kärleken är tålig och mild.
Kärleken avundas icke, kärleken förhäver sig icke, den uppblåses icke.
Den skickar sig icke ohöviskt, den söker icke sitt, den förtörnas icke, den hyser icke agg för en oförrätts skull.
Den gläder sig icke över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen.
Den fördrager allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting."
1 Korintierna 13:4-7

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar