fredag 7 januari 2011

Vi


När jag kan ljuda ditt namn


Humma din doft

Tala din hud

Sjunga din känsla

När jag kan smaka din ton

Dofta ditt ljud

Andas din kärlek

Lyssna din själ

När jag kan nynna din visa

Vissla din skönhet

Muttra din vishet

Ljuda din närvaro

När jag kan skrika din Kärlek

Gråta din sorg

Skriva din längtan

Öppna din bok

När jag kan läsa ditt Jag

Lära mitt Jag

Förstå dag för dag

Lyssna till oss

När jag kan släppa dig fri

Skapa ett Vi

Låta helt bli

Vara helt nära

När jag kan andas i takt

Släppa all makt

Stolt vara Jag

Leva mitt Liv

När jag kan stanna och gå

Ge utan att få

Krama utan att ta

Släppa utan ånger

När jag kan sjunga alla sånger

Viska alla ord

Skrika alla meningar

Nynna alla visor

När jag kan Lära Lyssna och Förstå

Vara helt Blå

Tala min Kärlek

Starkare än Få

När jag kan vara Du

Vara helt Jag

Veta Känna att Nu

Inget Kan förloras

När jag Kan känna Nu

Vet Jag att Du

Vill bli ett Jag

Förenas i Tiden

När jag kan känna Dig

Vet jag att Jag

Blivit ett Jag

Att förenas i Vi

När jag kan Känna vårt Vi

Har jag släppt allt och alla

Behållt bara Mig

Gett utrymme för Dig

När jag kan Dela mitt Jag

Att bestå i ett Vi

Så du kan vara Fri

Så Jag kan vara Fri

När jag kan vara ett sådant Vi

Då är det Nu

Då är det Du

Som kommer till Mig

När jag kan känna din Närvaro

Vet jag att Jag

Intet behöver

Inget vill ha

När jag kan förstå mitt Jag

Kommer allt av sig själv

Kanske redan idag

När jag släpper mitt tag

När Jag är Du och Du ett Jag i vårt Vi

Kan det bara bli enhet

Allt släppt i sin skönhet

Bringat i klarhet

När vi Möts igen i vårt Nu

För att vi inget har med oss

Inget vill bringa

Inget vill ha

När vi Förenas i Liv och Känsla

För att inget förändra

För att allt är som det ska

Allt är ett Jag

När vi Allt bara Är

Blir Källan av Kär

Leken vi leker

Ett Mål vi har nått

Gemensamt i Kärlek

Ett Vi Du och Jag.

1 kommentar: