onsdag 5 maj 2010

För barnen

Om man tänker efter lite.

Och inte tänker så mycket.

Eller i alla fall tänker på barnen när man tänker.

Så skulle det handla om ett annorlunda agerande.

En mjukare variant av liv

Då barnens väl och ve borde vara i första rummet

Men de vuxnas ego tar överhanden och tankarna begränsas till deras eget JAG

Tänk

Och tänk på upplevelsen vi ger våra barn

Som de,.som vi

Bär med sig för resten av sina liv

Och färgar av sig

Till sina barn

Så tänk på vad ni tänker, hur Ni agerar vad Ni gör av situationen

Tänk

På barnen först

Vi skapar framtiden med det vi lägger till grund nu

Och hur är det vi vill att framtiden ska bli?

Fint, tryggt vackert mjukt och harmoniskt.

Tänk på barnen.

Först.

1 kommentar: